Ενότητα 1: Ασφάλεια στην Εργασία
Στόχος Θεματική ενότητα 1
Θεματική ενότητα 1: Σύνοψη

Στόχοι


Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση αλλά και την ενημέρωση των επαγγελματιών χρηστών (επιχειρηματιών και εργαζομένων) στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών προκειμένου να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους στο χώρο εργασίας.

Επιπλέον στόχος είναι η προβολή της αναγκαιότητας για ολοκληρωμένη κατάρτιση που θα αυξήσει την προθυμία τους για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία τους.

Στη διάρκεια της ενότητας αυτής θα γίνει συζήτηση σχετικά με τις εμπειρίες τους σε θέματα ασφάλειας στο χώρο εργασίας τους.

Ερωτήσεις Κλειδιά/ Βασικά Σημεία
Υγεία και ασθένεια. Τι σημαίνουν για εσάς;
Πότε αισθάνεστε υγιής; Τι σας βοηθά να αισθάνεστε υγιής;
Πώς φροντίζετε ώστε να έχετε μία υγιή ζωή κάθε μέρα;
Η φροντίδα της υγεία σας έχει σχέση με την καθημερινή σας δουλειά;

Συζητώντας για την «Ασφάλεια στην εργασία»


Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί αποτελείται από τέσσερα βήματα, τα οποία είναι απαραίτητα για την επιτυχή μάθηση:

  • Διάλογος - Είναι αναγκαίο να διατυπωθούν οι εμπειρίες και να διευκρινιστούν οι προσδοκίες των συμμετεχόντων.
  • Ερωτήσεις - Με βάση τις εμπειρίες των συμμετεχόντων καθορίζεται και το περιεχόμενο της συζήτησης.
  • Αποτελέσματα - Καταγραφή των απαντήσεων και ομαδοποίησή τους. Συζήτηση αποτελεσμάτων.

Η προσέγγιση αυτή έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν την απαραίτητη σχέση με τη θεματολογία και το περιεχόμενο σεμιναρίου προκειμένου να τα εφαρμόσουν μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου στην καθημερινή τους εργασία.

Ερωτήσεις Κλειδιά/ Βασικά Σημεία
Ποιες θετικές εμπειρίες υπάρχουν ήδη σχετικά με την ασφάλεια στην εργασία σας;
Ποιοι κίνδυνοι είναι αναγνωρίσιμοι και πως μπορείτε να τους διαχειριστείτε;
Ποιες ενέργειες έχουν ήδη γίνει για την αντιμετώπιση των πάσης φύσεως κινδύνων;
Πώς μπορεί το προσωπικό να συμμετέχει περισσότερο στις διαδικασίες αντιμετώπισης κινδύνων, έτσι ώστε αυτές να εμπεριέχουν τη συμμετοχή και το κίνητρο;

Αξιολόγηση


Πριν την έναρξη του πιλοτικού σεμιναρίου θα διανεμηθεί ένα ερωτηματολόγιο που ως στόχο έχει τη συγκέντρωση πληροφοριών για τις γνώσεις των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών.

Το ίδιο ερωτηματολόγιο θα συμπληρωθεί και στο τέλος του σεμιναρίου, προκειμένου να αξιολογηθεί και η εκπαιδευτική συνεισφορά των μαθημάτων στη γνώση των συμμετεχόντων.

Επίσης, στο τέλος του σεμιναρίου θα συμπληρωθεί ένα ερωτηματολόγιο, τόσο από τους εκπαιδευόμενους όσο και από τους εκπαιδευτές, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήσιμες πληροφορίες με στόχο τη μελλοντική βελτίωση του σεμιναρίου. Κάθε ερωτώμενος, εκτός των ερωτήσεων, θα έχει τη δυνατότητα να προσθέτει και σύντομα σχόλια για το σύνολο της εκπαίδευσης.

Προτεινόμενα βιβλία/ιστοσελίδες

Το φωτογραφικό υλικό προέρχεται από το προσωπικό αρχείο του Δρ Α. Μιχαηλάκη (Μ.Φ.Ι.), του Καθ. Χ. Αθανασίου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και του Β. Σωτηρούδα (ΣΕΑΜΕ) καθώς και από τον ιστότοπο του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC-Centers for Disease Control and Prevention) [http://phil.cdc.gov/phil/home.asp (free of copyrights)]
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication (website) reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.