Ενότητα 2: Στόχος

Η εξοικείωση με τον όρο «βιοκτόνο προϊόν» καθώς και με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα αυστηρά κριτήρια της ΕΕ σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων στη διαχείριση του ελέγχου των επιβλαβών οργανισμών.

Το φωτογραφικό υλικό προέρχεται από το προσωπικό αρχείο του Δρ Α. Μιχαηλάκη (Μ.Φ.Ι.), του Καθ. Χ. Αθανασίου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και του Β. Σωτηρούδα (ΣΕΑΜΕ) καθώς και από τον ιστότοπο του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC-Centers for Disease Control and Prevention) [http://phil.cdc.gov/phil/home.asp (free of copyrights)]
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication (website) reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.